حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

باشگاه مشتریان مهبد استایل

باشگاه مشتریان مهبداستایل” در راستای ایجاد پل ارتباطی مستحکم با شما همراهان همیشگی و با هدف افزایش سطح رضایتمندی مشتریان از طریق ارائه خدمات ویژه به اعضا، علاوه بر خدمات مجموعه، با اهداف زیر ایجاد شده است:

– ایجاد ارتباط و تبادل نظرمستقیم میان مجموعه و مشتریان
– استفاده از اعتبارافزایشی ویژه باشگاه مشتریان در تمامی خدمات مجموعه
– شرکت در قرعه کشی فصل، ویژه مشتریانی که یکی از پیشنهادهای (طلائی – نقره ای – برنز) را تهیه کرده اند
– امکان استفاده از کارت هدیه ویژه مشتریانی که یکی از پیشنهادهای (طلائی – نقره ای _ برنز) را تهیه کرده اند
– اطلاع رسانی جهت استفاده از مزایای ویژه باشگاه از طریق ارسال پیامک
– افزایش میزان رضایتمندی مشتریان

پکیج برنزی مهبد استایل

کارت برنزی باشگاه مشتریان مهبد استایل (10/000/000ریالی) شامل 13درصد افزایش اعتبار

+

کارت باشگاه مشتریان به مبلغ 1/000/000 ریال هدیه

(مدت زمان انقضاء اشتراک 6 ماه می‌باشد)

پکیج طلایی مهبد استایل

کارت طلائی باشگاه مشتریان مهبد استایل (70/000/000 ریالی) شامل   20 درصد افزایش اعتبار

+

کارت باشگاه مشتریان به مبلغ 2/000/000 ریال هدیه

(مدت زمان انقضاء اشتراک 14 ماه می‌باشد)

پکیج نقره ای مهبد استایل

کارت نقره ای باشگاه مشتریان مهبد استایل (30/000/000 ریالی) شامل 15 درصد افزایش اعتبار

+

کارت باشگاه مشتریان به مبلغ 1/500/000 ریال هدیه

(مدت زمان انقضاء اشتراک 12 ماه می‌باشد)

پکیج طلایی مهبد استایل

کارت طلائی    (70/000/000 ریالی)  شامل 20 درصد افزایش اعتبار

+

کارت باشگاه مشتریان به مبلغ 2/000/000 ریال هدیه

(مدت زمان انقضاء اشتراک 14 ماه می‌باشد)

پکیج نقره ای مهبد استایل

کارت نقره ای    (30/000/000 ریالی) شامل 15 درصد افزایش اعتبار

+

کارت باشگاه مشتریان به مبلغ 1/500/000 ریال هدیه

(مدت زمان انقضاء اشتراک 12 ماه می‌باشد)

پکیج برنزی مهبد استایل

کارت برنزی (10/000/000ریالی) شامل 13درصد افزایش اعتبار

+

کارت باشگاه مشتریان به مبلغ 1/000/000 ریال هدیه

(مدت زمان انقضاء اشتراک 6 ماه می‌باشد)